Vanliga frågor

När är klassfotbollen?
Lördagen den 25 maj, 2024.

När är sista anmälningsdag?
29 April, 2024.

När är sista betalningsdag?
Samma dag som sista anm.dag, den 29 april.

Hur kontaktar jag er om jag har några frågor?
Skicka alla frågor på mail till info@klassfotbollimotala.se

Hur många spelare får det vara i ett lag?
Det finns ingen gräns på hur många spelare det får vara. Vi rekommenderar att man anmäler två lag om antalet spelare är många, så att alla får spela.

Vad händer om vi inte får ihop tillräckligt många spelare för ett lag?
Man får använda sig av spelare ifrån åldern under för att fylla upp laget. Mindre skolor får även ha samarbete med klasser i samma årskurs, men helst från olika skolor.

På mindre skolor kan det vara svårt att få ihop ett helt klasslag. Då finns möjligheten att slå ihop 2 årskurser ex åk 1 och 2. Dock får ingen spela mer än i ett klasslag.

Vi önskar efteranmäla spelare, går det?
Ja, gå in på vår hemsida och gör en efteranmälan på spelaren samt tröjstorlek, lagnamn, ev kost och referens nr. Gör en extra inbetalning, med skriv då också alltid i lagets referensnummer. Ev ändringar sista veckan görs på plats. 

När kommer spelschemat ut?
Vår målsättning är att spelschemat är klart, senast veckan innan.

Spelschemat publiceras på Klassfotbollens hemsida (klassfotbollimotala.se).

Antal lag?
Högsta antalet lag i varje klass är 14.

Vilken tid bör man vara på plats?
Anmäl laget i tävlingssekretariatet, senast 45 min före första match.
Laget bör samlas cirka 30 min innan första matchen.

Var spelas Klassfotbollen?
Klassfotbollen spelas på Borens IK:s idrottsplats, Borensvägen 128 i Motala.