Efteranmälan

Komplettering av anmälan:
Ibland kan någon har ångrat sig och vill vara med efter att en första anmälan är gjord. Välj då Anmälan i menyn och sedan Efteranmälan.
För att det ska bli rätt behöver ni ange samma referensnumret som vid första betalningen/anmälan.

Extra sena anmälningar:
Ev extra anmälningar efter sista anmälningsdag görs vid ankomsten på matchdagen till tävlingssekretariatet. Även betalningen sker då.

Referensnummer:
Glöm inte att uppge ert Referensnummer vid all betalning och kontakt med oss!

Ändring av Lagnamn:
Kontakta Borens IK:
info@borensik.se
+46 (0) 73 – 500 82 98